Tervetuloa oppimaan
turvallista ja taloudellista ajotaitoa!

Ajokortti

Mopokortti (AM120-ajokortti)

 • M-kurssi sisältää 6 teoriatuntia ja 3 ajotuntia (á 50 min), oppikirjan, nettitunnukset teoriaharjoitteluun ja mopon käytön käsittelykokeessa.
 • Teoriatunneilla käydään läpi liikennesääntöjä ja mopolla ajamiseen liittyviä riskitilanteita, säädöksiä ja ohjeita.
 • Ajo-opetus sisältää yhden tunnin käsittelyopetusta ja 2 tuntia ajo-opetusta liikenteessä.
 • Koulutuksessa painotetaan turvallista, taloudellista, ympäristöystävällistä ja sosiaalista ajamista mopolla.
 • Kurssille voi osallistua 6 kuukautta ennen kun henkilö täyttää 15 vuotta. Ajo-opetus voidaan aloittaa vasta, kun henkilö on täyttänyt 15 vuotta.
 • Mopokortti oikeuttaa ajamaan mopoa. Henkilöt jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1985, eivät tarvitse korttia mopon ajamiseen.
 • Ajo-oikeus saadaan hyväksytyn kuljettajatutkinnon jälkeen (teoriakoe + käsittelykoe).
 • Pidämme jatkossa mopokursseja ympäri vuoden. Mopokortin ajaminen on myös talvella mahdollista.

Traktorikortti (T-ajokortti):

 • Traktorikortti oikeuttaa ajamaan traktoria ja moottorikelkkaa. Traktorikorttiin vaaditaan 15 vuoden ikä. Traktori-ja mopokortin voi tehdä yhtä aikaa.
 • Ajo-oikeus saadaan hyväksytyn kuljettajatutkinnon jälkeen (teoriakoe).
 • Meiltä voi ostaa traktorikorttia varten oppikirjan (20 €) ja meillä on mahdollisuus harjoitella tietokoneella teoriakokeeseen. Teoriaharjoittelu tietokoneella traktorikorttia varten on maksuton. Myös liikenneteoriatunneille voi tulla mukaan.

Kevytmoottoripyöräkortti (A1-ajokortti):

 • A1-ajokortti oikeuttaa ajamaan 125 kuutioista moottoripyörää, jossa moottorin teho on enintään 11 kw.
 • A1-ajokorttiin vaaditaan 16 vuoden ikä, mutta koulutuksen voi aloittaa 12 kuukautta aikaisemmin, eli 15 vuotiaana.
 • Koulutus sisältää 12 tuntia teoriaopetusta, joista 6 tuntia käsittelee yleisiä liikenteeseen liittyviä asioita ja sääntöjä ja 6 tuntia moottoripyöräilyyn liittyviä erityispiirteitä. Oppikirja sisältyy myös kurssiin.
 • Ajo-opetusta moottoripyöräkurssiin sisältyy 9 tuntia (a´50 min). Ajo-opetus sisältää moottoripyörän käsittelyopetusta, ajamista erilaisissa liikennetilanteissa taajamassa, sekä maantieajoa.
 • Ajo-oikeus saadaan hyväksytyn kuljettajatutkinnon jälkeen (teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe).
 • Opetusmoottoripyöränä meillä on Yamaha YBR 125. Autokoululla on myös ajo-opetukseen tarvittavat ajovarusteet (kypärät, ajopuvut, ajokengät ja ajohanskat) ja kypäräpuhelimet. Ajo-opetuksessa opettaja on mukana toisella moottoripyörällä.
 • A1-ajokortin voi muuttaa suuremmalle teholuokalle (35 kw) 18 vuotiaana käymällä 7 tunnin kestävän jatkokoulutuksen, tekemällä Ajovarmalle ajokorttilupahakemuksen ja viemällä todistuksen jatkokoulutuksesta Ajovarmalle.
 • A1-ajokortti pienentää myös henkilöautoajokortin opetusmääriä ja siten myös ajokortin hintaa.
 • Voit harjoitella teoriakokeeseen netin kautta osoitteessa www.kuljettajaopetus.fi/sisasavonliikennekoulu. Tarvittavat tunnukset saat autokoululta.

Moottoripyöräkortti (A-ajokortti):

 • Jos on hankittu vähintään henkilöautoajokortti, niin moottoripyöräkortin voi täydentää tai moottoripyöräkortin voi ajaa henkilö-tai kuorma-autokortin yhteydessä.
 • A-täydennyskoulutus sisältää teoriaopetusta 6 tuntia, jossa käsitellään moottoripyöräilyyn liittyviä erityispiirteitä. Oppikirja sisältyy myös kurssiin. Ajo-opetusta on 6 tuntia (a´50 min), joka sisältää moottoripyörän käsittelyopetusta, ajamista erilaisissa liikennetilanteissa ja ajamista maantiellä.
 • Autokoululla on myös ajo-opetukseen tarvittavat ajovarusteet (kypärät, ajopuvut, ajokengät ja ajohanskat) ja kypäräpuhelimet. Ajo-opetuksessa opettaja on mukana toisella moottoripyörällä.
 • Jos kortin ajajalla on ikää alle 24 vuotta, niin ajo-oikeuden saa 35 kw:n tehoiselle moottoripyörälle ja opetusmoottoripyöränä on Suzuki 500 gs. Jos ikää on vähintään 24 vuotta, niin ajo-oikeus tulee tehovapaana ja silloin opetuspyöränä on Kawasaki ER6.

Henkilöautokortti (B-ajokortti perus- ja harjoitusvaihe):

 • Henkilöautokortti oikeuttaa ajamaan henkilö-ja pakettiautoja joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja suurin rekisteriotteeseen merkitty henkilöiden lukumäärä on 9 henkilöä. Henkilö-ja pakettiautolla saa vetää jarrutonta kevytperävaunua ja myös joitakin jarrullisia ajoneuvoyhdistelmiä.
 • Jarrullisissa ajoneuvoyhdistelmissä on painorajat, jos ne ylitetään, tarvitaan BE-ajokortti.( katso tarkemmin BE-ajokortti )
 • Henkilöautokorttiin vaaditaan 18 vuoden ikä, mutta koulutukseen voi tulla vuotta aikaisemmin, eli 17 vuotiaana.
 • Koulutus henkilöautokorttia varten sisältää 19 teoriatuntia liikennesäännöistä ja autoiluun liittyvistä säädöksistä ja ohjeista. Koulutuksessa painotetaan turvallista, vastuullista,  taloudellista, ympäristöystävällistä ja sosiaalista ajamista autolla. Sähköinen oppikirja ja itseopiskelu 20 tuntia verkkoympäristössä sisältyy myös kurssiin.
 • Ajo-opetusta koulutukseen sisältyy 17 tuntia (a” 50 min). Ajo-opetuksessa harjoitellaan auton käsittelyä, ajamista erilaisissa taajamatilanteissa (myös Kuopiossa ja Pieksämäellä), ajamista maantiellä, ajamista liukkaissa keliolosuhteissa (ajoharjoitteluradalla Kuopiossa) ja taloudellisen ajamisen perusteet.
 • Jos ajokortti ajetaan talvella, niin erillinen pimeänajokoulutus on tehtävä ennen ajokoetta. (katso tarkemmin pimeänajokoulutus)
 • Ajo-oikeus saadaan hyväksytyn kuljettajatutkinnon jälkeen (teoriakoe ja ajokoe). Ajo-oikeus saadaan aluksi kahdeksi vuodeksi. Käymällä harjoitteluvaiheen ja syventävänvaiheen koulutuksen, ajo-oikeus on voimassa 15 vuotta kerrallaan.
 • B-ajokorttikoulutuksen perusvaihe päättyy hyväksyttyyn ajokokeeseen, jonka jälkeen alkaa omatoiminen harjoittelu liikenteessä noin kuukausi. Sitten tullaan autokoululle harjoitteluvaiheeseen. Siihen sisältyy yksi teoriatunti ja kaksi ajotuntia.
 • Kun ajokortin saannista on kulunut yli 3 kuukautta, niin voi osallistua syventävän vaiheen koulutukseen. Se on käytävä viimeistään kahden vuoden aikana, jonka jälkeen saa varsinaisen ajokortin. (katso tarkemmin syventävä vaihe)

”Opetuslupa by Autokoulu”- kurssi

 • Tarjoamme myös opetuspalveluja opetuslupaoppilaille ja -opettajille. Voit ottaa meiltä opetusta täydentämään opetuslupaopetusta esim. teoriaopetukseen, ajo-opetukseen, ajoharjoittelurata opetukseen, pimeänajoon tai ajamisen arviointiin. Räätälöimme sinulle sopivan opetuspaketin ja hinta määräytyy opetuspaketin laajuuden mukaan.

Pimeänajokurssi

 • Pimeänajokurssi on osa ajokorttikoulutusta (B-ajokortti). Pimeänajo on tehtävä ennen ajokoetta pimeänä vuodenaikana tai jos ajokortti on tehty valoisaan vuodenaikaan, niin pimeänajo tehdään esimerkiksi seuraavana syksynä.
 • Pimeänajokoulutus on erillinen kurssi ja se sisältää teoriaopetuksen pimeällä ajamisen erityispiirteistä, näytöt henkilöautoilla pimeällä ajamisen erityispiirteistä ja lopuksi ajoharjoittelun pimeässä.
 • 1.9.2008 alkaen pimeänajon voi myös tehdä simulaattoriajona, vaikka keskellä päivää ja kesällä. Simulaattori sijaitsee kuopiossa. Simulaattorilla tulevat ajotapahtumat ovat kaikille samanlaiset. Simulaattorilla voidaan harjoitella esim. hirvieläinten ja jalankulkijoiden kanssa toimimista pimeällä kaikissa keliolosuhteissa.
 • Pimeänajokurssin kesto on noin 2,5 tuntia.

Syventävän vaiheen koulutus 

 • Ajokorttikoulutus on kolmi vaiheinen. Kun B-ajokortin saamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta, niin syventävään vaiheeseen voi osallistua. Syventävän vaiheen tavoite on kehittää ja syventää turvallisen, vastuullisen ja ekologisen ajamisen tietoa ja ajotaitoa.  Ajokortti on voimassa 15 vuotta, mutta syventävävaihe on tehtävä ennen kuin kortin voimassaoloaikaa on kulunut 2 vuotta. Kahden vuoden jälkeen tulee ajokielto, jos syventävää ei ole suoritettu. Pimeänajo ja harjoitteluvaihe tulee olla tehtynä ennen syventävää vaihetta.
 • Syventävän vaiheen koulutus sisältää henkilökohtaisen vurovaikutustestin (tietokoneella), ajamisen analyysin ja polttoaineenkulutuksen mittauksen, kuinka turvallisesti ja taloudellisesti ajetaan ja henkilökohtaisen palautekeskustelun.  Tähän on varattu aikaa 3 tuntia. Asiakas saa mukaansa kirjallisen palautteen omasta ajotaidosta ja sosiaalisesta käyttäytymisestä liikenteessä. Tämä tehdään autokoulun autolla ja autossa on polttoaineenkulutusmittari.
 • Seuraavaksi on teoriaosuus turvallisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta ajamisesta (3 teoriatuntia)ja myös punaisenristin ”Auttaminen Liikenneonnettomuudessa” ensiapuharjoitukset, josta kaikille tulee myös todistuskortti. Lopuksi on rataharjoitukset ajoharjoitteluharjoitusradalla Kuopiossa, jonne voi osaalistua omalla autolla. Radalla harjoitellaan auton hallintaa eri ajonopeuksissa, toimintaa vaaratilanteissa ja nykyisen autotekniikan vaikutusta ajamiseen. Näin on myös turvallista kokeilla oman auton käyttäytymistä suljetulla rata-alueella.

Kuorma-autokortti

 • Kuorma-autokortin ikäraja on 21 vuotta. Ensin ajetaan henkilöautokortti ja vasta sitten voi aloittaa kuorma-autokortin teoriatuntien käymisen. Teoriatunteja on 12 tuntia. Ajo-opetus määrä on 10 tuntia.
 • Kuorma-autokortilla saa ajaa vain yksityistalouden ajoja, ei kaupallisia ajoa. Kaupallisia ajoja ajavat tarvitsevat ajokortin lisäksi ammattipätevyyskoulutuksen joko 280 tuntia (alle 21 vuotiaat) tai 140 tuntia (yli 21 vuotiaat).
 • Kuorma-autokortti oikeuttaa ajamaan henkilö-, paketti-, ja kuorma-autoja, sekä liikennetraktoria. Painorajaa ei ole, mutta suurin rekisteriotteeseen merkitty henkilöiden lukumäärä saa olla 9 henkilöä.
 • Kuorma-autolla saa vetää jarrutonta kevytperävaunua, mutta ei jarrullista perävaunua. Jarrullisten perävaunujen vetämiseen on olemassa muutama poikkeustilanne, mutta yleensä niihin tarvitaan C1E tai CE kortti.

Ajoneuvoyhdistelmäkortit

BE-ajokortti

 • BE-ajokortti oikeuttaa kuljettamaan henkilö-tai pakettiauton ja jarrullisen perävaunun yhdistelmää. BE-ajokortti tarvitaan, kun ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on yli 3500kg. Jos tämä painoraja ei ylity, niin ajamiseen riittää B-ajokortti.
 • BE-ajokorttiin vaaditaan 18 vuoden ikä ja pohjalle B-ajokortti. Oppimateriaalin saa meidän kautta ja mahdollisuuden teoriakoeharjoitteluun tietokoneella. BE-ajokortin voi tehdä henkilö-tai kuorma-autokortin yhteydessä.
 • Ajo-oikeus saadaan hyväksytyn kuljettajatutkinnon jälkeen. (teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe).

C1E-ajokortti

 • C1E-ajokortti oikeuttaa kuljettamaan C1-luokan kuorma-auton (kokonaismassa 3501-7500 kg) ja jarrullisen perävaunun yhdistelmää. Yhdistelmän suurin kokonaismassa saa olla enintään 12000kg ja perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää vetoauton omaa massaa.
 • C1E-ajokortin ajamiseen tarvitaan ensin C1- tai C-ajokortti. C1E-kurssiin sisältyy 8 teoriatuntia teoriaopetusta,10 ajotuntia (a´50 min) ajo-opetusta,oppikirja, teoriaharjoittelutunnukset ja yhdistelmän käyttö ajokokeessa. C1E-kuljettajatutkinto suoritetaan kuopiossa ja osa ajo-opetuksesta ajetaan kuopiossa.
 • Ajo-oikeus saadaan hyväksytyn kuljettajatutkinnon jälkeen. (teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe).

Täydennyskoulutus ajokortillisille

 • Tarjoamme myös koulutusta jo ajokortin omistaville henkilöille. Voit ottaa yksittäisiä ajotunteja henkilöautolla, kuorma-autolla tai moottoripyörällä. Teemme yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavan ajo-ohjelman, josta on selkeästi hyötyä helpottamaan jokapäiväistä elämää.
 • Yrityksille, yhteisöille tai ryhmille järjestämme kurssimuotoisesti koulutusta liukkaalla ajamiseen, pimeällä ajamiseen tai taloudelliseen ajamiseen henkilöautolla. Myös kevyempää liikennettä emme ole unohtaneet. Järjestämme myös koulutusta nuoremmillekin, polkupyöräilyyn ja mopolla ajamiseen.
 • Liikenteessä liikkuminen tai ajoneuvolla ajaminen on elinikäistä oppimista. Jos tunnet tarvetta tietää enemmän näistä asioista tai haluat kehittää omia ajotaitoja ja valmiuksia, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä. Täydennyskoulutuksen hinta sovitaan tapauskohtaisesti koulutustarpeen mukaan.

Motopassi

 • MOTOPASSI-ajokoulutus on tarkoitettu erityisesti niille moottoripyöräilijöille, jotka eivät ole ajokorttia hankkiessaan saaneet moottoripyöräkoulutusta. MOTOPASSI-ajokoulutus tarjoaa mahdollisuuden parantaa ennakointitaitoja liikenteessä ja tarjoaa mahdollisuuden lisätä ja parantaa ajovarmuuttasi. MOTOPASSI-ajokoulutus sisältää moottoripyörän käsittelyharjoituksia asfaltti kentällä, maantieajoa, teoriaosuuden ja lopuksi henkilökohtaisen ajon arvioinnin liikenteessä, josta saa kirjallisen palautteen mukaan. Katso tarkemmin linkki, www.motopassi.fi.
 • Motopassikurssille osallistutaan omalla moottoripyörällä, mutta tarvittaessa vuokraamme meidän mootoripyörää ajoharjoituksiin. Motopassi kurssin hinta asiakkaan omalla pyörällä on 290 €.

Hyödyllisiä linkkejä autokouluaiheeseen ja liikenteeseen liittyen

Teoriakokeeseen voi harjoitella netin kautta osoitteessa www.kuljettajaopetus.fi/sisasavonliikennekoulu. Tarvittavat tunnukset saat autokoululta.